A program tartalma
Ez a program a 8–10 éves, motivált asztalitenisz-reménységek sportszakmai megalapozásának programterve, amelybe hangsúlyosan, kiemelten épülnek be e a Kínában ilyen fiatal korban alkalmazott edzésmódszerek is.

A program célja
A program célja, hogy a sportágunk reménységeiként kiválasztott fiatalokat olyan sportági alapokkal, olyan képességekkel, tudással vértezzük fel, amelyek a későbbiekben a legmagasabb szintre fejlődésükhöz, remélt nemzetközi versenyképességükhöz nélkülözhetetlen.

A kínai kapcsolat
A közelmúltban közel két évet a BVSC-Zuglóban kimagasló színvonalon tevékenykedő, korábban Kínában tartományi válogatott kerettag és gyerekekkel edzőként is foglalkozó Fang Yannál autentikusabb személy nem is lehetne, aki  a program szakmai irányítója lehetne (Fang Yan öt évvel ezelőtt választotta új hazájának Magyarországot, Budapesten telepedett le).

Kínával történő együttműködés
Fang Yan segítségével valósulhatott meg a BVSC-Zugló és a Dalian Egyetem asztaltenisz-tehetségközpontja között az az együttműködési megállapodás, amelynek részeként 2019 februárjában közös edzések keretében és a Molnár János nemzetközi emlékversenyen vendégül láthattuk a kínai új hullám fiataljait. 2019 augusztusában pedig tizenegy 12–15 év közötti versenyzőnk a kínai fiatalokkal közös, tíznapos edzőtáborozáson vehetett részt a Sárga-tenger partján fekvő Dalian városában. Ez az edzőtáborozás rendkívül fontos szakmai tapasztalatokkal gazdagította az edzőtáborban résztvevő Vígh Zsoltot (a fiú utánpótlás válogatott korábbi sikeredzőjét) és Herendi Ivánt (a magyar fiúutánpótlás-válogatottak korábbi szakágvezetőjét) is. Fang Yannal együtt ők alkotják annak a szakmai teamnek a vezetését, amely a kiválasztott gyerekekkel 2021 októberétől elkezdte az újszerű közös munkát. A Kína tehetségközpontjában átéltek hatására fogalmazódott meg a jelen program szükségessége.

A programban való részvétel főbb elvei
Az országos fiú U11-es ranglistán szereplő 8–10 év közöttiek, valamint a Nebuló-kupán részt vevők közül kiválasztottak kerülhetnek a programba. A programban részt vevők teljesítményeit rendszeresen értékelik. Az értékelés komplex módon történik: motiváltság, szorgalom, személyiségjegyek, mentális képességek, fizikai képességek, egyéb belső kvalitások, technikai tudás színvonala, valamint a versenyeken mutatott produkciók, a klubedzők véleménye és a szülőkkel történő konzultáció figyelembevételével.

Az edzésmunka megvalósítása
A program 8–10 játékosával folyik az edzésmunka, havonta három napos összetartások keretében. A klubedzőkkel és szülőkkel egyeztetett módon – a program részeként – az edzők irányításával, rendszeres, hétközi egyéni foglalkozásokat tartanak.

Az összetartások helyszíne
A Club Aréna Győr 12 asztalos, Taraflex borítású, minden igényt kielégítő csarnoka az összetartások helyszíne.

A győri edzőtáborba történő utazás rendszere
A legtakarékosabb és legkönnyebben lebonyolítható módon Budapestig egyénileg – szülői vagy klubedzői segítséggel –, Budapest és Győr között pedig közösen, minibusszal történik az utazás. Azok, akiknek kisebb az utazási távolság lakhelyük és Győr között, egyénileg, közvetlenül érkeznek Győrbe.

Az edzések szervezése
A szakmai munka jól megtervezett munkamegosztással, team-munkával valósul meg. A felkészítő csapat Fang Yan, Vígh Zsolt és Herendi Iván mellett további négy-öt edzőből, illetve edzőpartnerből áll. A játékosok hatékony foglalkoztatása dominánsan egyéni foglalkozások keretében történik. Az edzések úgynevezett soklabdás szisztémával tajlanak, igénybe véve a legkorszerűbb Butterfly Amicus adogatógépet is.

Az edzések tartalma
az alaptechnika végrehajtásának tökéletesítése,
az egyes ütésfajták biztonságának maximalizálása,
a lábmunka legigényesebb elsajátíttatása,
hatékony adogatások tanulása,
a kínai edzésintenzitás, edzésfegyelem beidegzése,
a játékosok egymással történő soklabdázásának megtanítása.

Időszakos felmérésekre is sor kerül: választásos reakcióidő-mérés, ingafutás és 5 irányú futásteszt, tapping próba, orvosi kontroll, sportpszichológiai felmérés.

Kapcsolattartás a klubedzőkkel
A kívánt hatékonyság csak a programban résztvevő játékosokat adó klubedzőkkel történő kapcsolattartással, az edzés és versenytapasztalatok rendszeres egyeztetésével érhető el. A programba játékost adó klubedzők esetenként meghívást kapnak az összetartásokon való közreműködésre is. Ezzel a lehetőséggel a szakmai hasznon túlmenően azt is egyértelművé kívánjuk tenni, hogy a magasztos célok csak közös erőfeszítések árán érhetők el.

Edzőtáborozás Kínában
Sportágunkban Kína kiemelkedő szerepét nem kell külön hangsúlyozni. A tervek szerint Kína tehetségközpontjával a korábban a BVSC-Zuglóval létrehozott együttműködési megállapodás módosított folytatásaként, várhatóan 2022 augusztusában tíznapos, a kínai fiatalokkal közös edzőtáborozáson vehetünk majd részt Dalian város 100 asztalos ultramodern komplexumában.

Jelen program legjobbjai, akik szorgalmukkal, odaadó fegyelmezett edzésmunkájukkal és szakmai fejlődésükkel ezt a lehetőséget az értékelések alapján kiérdemlik, a kínai edzőtáborozás résztvevői is lesznek.

Természetesen a kínai edzőtáborozás feltétele, hogy a COVID-járvány nem lehetetleníti el az utazást.

A program kiemelt támogatói

A győri összetartások pillanatképei